info@iremtandoğarekinci.av.tr
0312 911 19 00
0226 911 00 91

Takip Edin:

ÇALIŞMA ALANLARIM

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

– Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki ve Fiili ) Davaları

– Bedel Tespit ve Tescil Davaları

– İrtifak Hakkı Kamulaştırma Davaları

– İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

– Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma Davları

GAYRİMENKUL HUKUKU

– Kadastro Davaları

– Tapu İptal ve Tescil Davaları

– Zilyetliğe Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

– Şufa Davaları

– İzaley-i Şuyu Davaları

– Ecrimisil Davaları

– Kira Tahliye ve Alacak Davaları

ORMAN - KIYI KENAR HUKUKU

– 6381 Sayılı Orman Kanunu Kapsamındaki Davalar

– 7121 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamındaki Davalar

– Kadastro Davaları

– Tapu İptal ve Tescil Davaları

– Haksız Olarak Tapunun Ele Geçirilmesi Nedeni ile Tazminat Davaları

SÖZLEŞME HUKUKU

– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davaları

– Eser Sözleşmesi Davaları

MİRAS HUKUKU

– Muvazaa Davaları

– Tapu İptal ve Tescil Davaları

– Vasiyetname İptali Davaları

– Tereke Tespit Davaları

– Miras Tenfiz Davaları

– Miras Alacağı Nedeni ile İstihkak Davaları

– Vasiyetname Düzenlenmesi

3083 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KANUNU

– Toplulaştırmaya İtiraz
– Toplulaştırmanın İptali Davaları

ARABULUCULUK

– İhtiyari Arabuluculuk

– Zorunlu Arabuluculuk

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/logoson-1.png
İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No: 17/3 MERKEZ / YALOVA
0312 911 19 00
0226 911 00 91
info@iremtandoğarekinci.av.tr

Takip Edin:

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bu Site RA TASARIM Tarafından Hazırlanmış Ve Desteklenmektedir.

Copyright © Av. Ş. İrem TANDOĞAR EKİNCİ 2019 – 2024