info@iremtandoğarekinci.av.tr
0312 911 19 00
0226 911 00 91

Takip Edin:

Duyuru & HaberlerBursa Gebze İzmir Otobanı Kamulaştırması Kapital Faizin %4 Olmasına İlişkin İstinaf Mahkemesi Kararı

10 Mart 2024

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2017/1652

KARAR NO : 2017/1186

MAHKEMESİ : BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : Av. TEVRAT KELEŞ

DAVALI :

VEKİLLERİ : Av. ŞAZİYE İREM TANDOĞAR

DAVANIN KONUSU : Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil

DAVA TARİHİ : 22/09/2016

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR YAZIM TARİHİ : 08/01/2018

Davacı idare vekili dava dilekçesinde özetle; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 2050 ve 941 parsel sayılı taşınmazların 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların yol olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

1-Dava konusu taşınmazların kapama zeytinlik ve kapama incir niteliği ile bilirkişi raporundaki özelliklerine göre kapitalizasyon faizinin % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken, % 6 oranında uygulama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi,

HÜKÜM :Ayrıntıları ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı idare vekilinin istinaf itirazlarının ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen KABULÜ ile, Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/04/2017 tarih ve 2016/984 – 2017/323 sayılı kararının KALDIRILMASINA, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine İADESİNE,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, 6100 sayılı HMK.nun 353/1-a maddesi uyarınca KESİN olarak oy birliği ile karar verildi.

https://iremtandogarekinci.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/logoson-1.png
İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No: 17/3 MERKEZ / YALOVA
0312 911 19 00
0226 911 00 91
info@iremtandoğarekinci.av.tr

Takip Edin:

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bu Site RA TASARIM Tarafından Hazırlanmış Ve Desteklenmektedir.

Copyright © Av. Ş. İrem TANDOĞAR EKİNCİ 2019 – 2024